Ekzekutiva skribisto oficejo por alilandanoj

Permeso por agado sen enspezado

Permeso por agado sen enspezado

Restada permesoAgado kion alilandano povas fari en japanioPeriodo
⑰文化活動
(bunkakacudou)
La permeso por agado de faka scienco au~ arto kun ne enspezo
La permeso por lerni speciale pri japana specifika kulturo au~ arto
La permeso por finlerni japana specifika kulturo de gvidado de la fakulo

ekskludas la agado 「⑲留学」「⑳研修」
decidos 「⑲留学」 au~ 「就学」,se la alilandano estos studento de eduka institucio kaj lernos g^in
jaro au~ ses monatoj
 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(⑲留学の項から⑳研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
⑱短期滞在
(tankitaizai)
Permeso por turismo au~ stacio au~ sporto au~ viziti la parencon au~ viziti por studo au~ partopreni en gvidanto de industrio au~ komuniki okupon au~ alia simila agado dum mallonga periodo en japanionau~dek au~ tridek au~ dekkvin tagoj
 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
⑲留学
(rjuugaku)
Permeso por lerni en japana universitato au~ altlernejo au~ dua grada mezlernejo au~ dua grada mezlernejo de aparta helpa lernejo au~ 「sens^u gakkou」 au~ aliaj lernejoj au~ egala institucio pri instalaj^o kaj organizo

La universitato inkludas universitata programo por alilanda studento au~ la faka lernobjekto kaj dujarakolegio kaj faka lernobjekto por la gradigito kaj la apartenta instituto
du jaroj kaj tir monatoj, du jaroj, jaro kaj tri monatoj, jaro au~ ses monatoj
 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
⑳研修
(kens^uu)
Permeso por agado ke alilandano estas akceptita de publika au~ privata institucio kaj finlernas scipovo k,a

ekskludas 「⑯技能実習(ginou j^icus^u)」kaj 「⑲留学(rjuugaku)」
lernoliverado devas esti malpli sumo kuniganta vojagkosto kaj restadkosto k,a
Se lernoliverado estos nominala kaj estos esence por laboremo, g^i estos rekonpenco kaj c^itia agado estos 「資格外活動(sikakugaikatudou)」
jaro au~ ses monatoj
 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(⑯技能実習の項の下欄第一号及びこの表の⑲留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
 研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払いの範囲を超えてはならない
 名目は研修手当であっても、実質は労働の対価としての意味を持つのであれば、「報酬」となり、その活動は資格外活動となる
21家族滞在
(kazokutaizai)
Permeso por fari kutima agado de vivkunulo au~ vivtenata infano de la alilandano akirinta la permeso de ②教授(kjoug^u) g^is ⑰文化活動(bunkakacudou) (ekskludas ⑯技能実習(ginou j^icus^u) ) au~ ⑲留学(rjuugaku)

kutima agado inkluzivas la agadon lernantan en eduka institucio, sed ekskludas la agadon mastrumantan kun la enspezo kaj akirantan rekompencon
la vivkunulo ekskludas personon de konkubeco
la infano inkluzivas plenag^ulon kaj adoptiton
tri jaroj, du jaroj kaj tri monatoj, du jaroj, jaro kaj tri monatoj, jaro, ses monatoj au~ tri monatoj
 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 日常的な活動には、教育機関において教育を受ける活動なども含まれるが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない
 配偶者には、内縁の妻は含まれない
 子には、成年に達した者及び養子も含まれる

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional