Ekzekutiva skribisto oficejo por alilandanoj

Laboremaj, Okupemaj permesoj

Laboremaj, Okupemaj permesoj

Restada permesoAgado kion alilandano povas fari en japanioPeriodo
①外交・公用
(gaikou・ kouyou)
La permeso por la diplomato, konsulo kaj c^i tiuj familiojdum fari diplomatia agado
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
②教授
(kjoug^u)
La permeso por studi au~ gvidi la studon au~ instrui en universitato au~ universitatinda organo au~ kolegio en japaniotri au~ unu jaro
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
③芸術
(geij^ucu)
La permeso por la muzika agado kun enspezio au~ belartoj kun enspezo au~literaturo kun enspezo au~ alia arto kun enspezo
ekskludas ⑭興行(kougjou)
C^efe
komponisto, poezisto, pentristo, skulptisto, verkisto
tri au~ unu jaro
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(⑭興行の項の活動を除く。)
④宗教
(s^ukjou)
La permeso por religia propagando au~ alia religia agado de religisto kiun alilanda religia organizo sendis al japaniotri au~ unu jaro
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
⑤報道
(houdou)
La permeso por la agado de intervjuo au~ alia raporto kion alilandano faras lau~ kontrakto kun la alilanda gazetaro

C^efe la dungito de la alilanda j^urnala kompanio au~ la alilanda informagentejo au~la alilanda brodkastejo
tri au~ unu jaro
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
⑥投資・経営
(tousi・keiei)
*La permeso por ekcomerci au~ administri alian entreprenon en japanio
*La permeso por investi c^i tian entreprenon kaj administri g^in au~ okupig^i per administrado de la entrepreno en japanio
*La permeso por administri au~ okupig^i per administrado de la entrepreno anstatau~ alilandano, kio ekentreprenis au~, kio investas c^i tiun entreprenon

 ekskludas la agado por entrepreno au~ administro, kiojn alilandano ne povas fari lau~ leg^o se li ne havas kompetentecon de ⑦「法律・会計業務」
tri au~ unu jaro
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
⑦法律・会計業務
(houlicu・kaikeigjoumu)
La permeso por okupig^i per la leg^a okupo, kion la advokato traktanta alia leg^o faras
La permeso por okupig^i per la kaso, kion alilanda publika aprobita librotenisto faras
La permeso por okupig^i per la leg^a okupo au~ la kaso, kion kompetenta persono lau~ japana leg^o faras
La okupo, kion kompetenta persono lau~ japana leg^o faras estas profesio, kion nur kompetenta persono povas fari.( t.n. kompetenta profesio de monopola okupo)
tri au~ unu jaro
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
「法律上資格を有する者が行うこととされている」業務とは、資格を有する者しかできない職業、いわゆる業務独占の資格職業をいう
⑧医療
(irjou)
La permeso por okupig^i per la medicino kion la kuracisto au~ la dentisto faras
La permeso por okupig^i per la medicino kion la kompetenta persono lau~ japana leg^o faras

Por ekzemplo kuracisto, dentisto, farmaciisto, sanitaristo, flegisto, fizikoterapiisto, ktp
tri au~ unu jaro
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

(例) 医師 歯科医師 薬剤師 保険士 看護師 理学療法士 等
⑨研究
(kenkjuu)
La permeso por okupig^i per studado, kion la alilandano lau~ kontrakti publika au~ privata institucio en japanio faras
Tamen ekskludas la agado de ②教授(kjoug^u)
 La kontrakto rajtas esti dau~ra laborkontrakto au~ dau~ra komisikontrakto
tri au~ unu jaro
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
⑩教育
(kjouiku)
La permeso por instrui lingvon au~ alian edukadon en elementa lernejo au~ mezlernejo au~ dua granda mezlernejo ktp en japanio
La permeso por instrui lingvon au~ alian edukadon en aliaj lernejoj au~ egalinda eduka institucio pri instalaj^o kaj organizo
tri au~ unu jaro
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
⑪技術
(gij^utu)
La permeso por okupig^i per okupo bezoni arton au~ konon pri baza naturscienco, ing^enierscienco kaj alia naturscienco lau~ kontrakuti publika au~ privata organizo en japnio
ekskludas la agadojn de 「②教授」,「⑥投資・経営」,「⑧医療」,「⑨研究」,「⑩教育」,「⑬企業内転勤」kaj「⑭興行」
Por ekzemple → La arto au~ la kono pri fiziko, kemio, statistiko, agronomio ktp
tri au~ unu jaro
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項の活動並びに投資・経営、医療から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の活動を除く。)
(例)該当する技術又は知識として物理学、化学、統計学、農学 等
⑫人文知識・国際業務
(jinbunc^isiki・kokusaigjoumu)
La permeso por okupig^i per okupo bezoni konon da juroscienco au~ ekonomiko au~ sociologio au~ aliaj prihomaj sciencoj lau~ kontrakti publikan au~ privatan institucion en japanio
La permeso por okupig^i per okupo bezoni la pensadon au~ la sentemon lau~ alilanda kulturo lau~ kontrakti publikan au~ privatan institucion en japanio
ekskludas la agado lau~ 「②教授」「③芸術」「⑤報道」「⑥投資・経営」「⑦法律・会計業務」「⑧医療」「⑨研究」「⑩教育」「⑬企業内転勤」「⑭興行」
Ekzemple lingvistiko, literaturo, filozofio, pedagogio , psikologio. sociologio, historio,politiko, ktp
tri au~ unu jaro
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
⑬企業内転勤
(kigjounaitenkin)
La permeso por agado de 「⑪ 技術」au~「⑫ 人文知識・国際業務」, kion la oficisto aparteni al oficejo en alilando kaj dungita de la publika au~ privata organizo havi centrejon au~ branc~on en japanio s^ang^as la oficejon al oficejo en japanio dum fiksita periodo kaj faras tietri au~ unu jaro
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
⑭興行
(kougjou)
La permeso por agado de spektaklo per teatro au~ ludo au~ sporto, au~ alia distroagado
ekskludas la agado lau~ 「 ⑥投資・経営(tousi・keiei)」
unu jaro au~ ses monatoj au~ tri monatoj au~ dekkvin tagoj
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
⑮技能
(ginou)
La permeso por okupig^i per okupo bezoni spertan scipovon en industria speciala kampo lau~ kontrakti publikan au~ privatan institucion en japaniotri au~ unu jaro
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
⑯技能実習
(ginou j^icus^u)
. La permeso por agado ,ke la oficisto de la eksterlanda entreprenejo de la publika au~ la privata institucio en japanio lernas ing^enion au~ konon en okupig^i per okupo de la entreprenejo ekzistanta en japanio lau~ laborkontrakti la publikan au~ privatan institucion en japanio

. La permeso por agado ,ke la oficisto de la eksterlanda entreprenejo de la eksterlanda publika au~ privata institucio kio rilatas pri la fiksita entrepreno pro dekreto de justicministerio al japana publika au~ privata institucio lernas ing^enion au~ konon en okupig^i per okupo de la entreprenejo ekzistanta en japanio lau~ laborkontrakti la publikan au~ privatan institucion en japanio

. La permeso por lerni konon, kion alilandano arang^ita de neprofitcela organizo lau~ dekreto de justicministerio faras, kaj lerni ing^enion en okupig^i per la okupo de publika au~ privata institucio en japanio lau~ laborkontrakti g^in sub la respondeco kaj la kontrolisto de c^i organizo lau~ la plano de c^i organizo

. La permeso por agado ,ke la persono ,kio okupig^as per la agado de ㋐ kaj ㋑ kaj finlernas g^in, okupig^as per la okupo utilig^ita la ing^enio por ellerni c^i ing^enion lau~ laborkontrakti japanan publikan au^ privatan institucion difinita de justicministerio

. La permeso por agado ,ke la persono ,kio okupig^as per la agado de ㋒ kaj finlernas g^in, okupig^as per la okupo utilig^ita la ing^enion por ellerni c^i ing^enion lau~ laborkontrakti japanan pubulikan au~ privatan institucion difinita de justicministerio
㋐, ㋑ kaj㋒
⇒ jaro au~ ses monatoj
㋓ kaj ㋔
⇒ne pli ol jaro kion justicministrio difinas al c^iu alilandanoj
一 次の㋐、㋑又は㋒のいずれかに該当する活動

㋐、㋑ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

㋒ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

二 次の㋓又は㋔のいずれかに該当する活動

㋓ 前号㋐、㋑に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

㋔ 前号㋒に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
22特定活動
(tokuteikacudou)
permeso por agado, kion justicministro aparte aldifinas alilandano jene de 「イ」g^is 「ニ」

 イ、 La agado, ke alilandano studas la specialon, gvidas la studadon au~ edukas g^in en la establejo lau~ kontrakti al japana publika au~ privata organo, au~ la alilandano administras aferon rilatan kun la specialo au~ la studato

Japana publika au~ privata organo estas, kio faras la entreprenon tau~gan por efikeca progreso de studado pri speciala kampo bezonata altnivelan fakan konon au~ por la industria evoluo rilata kun c^itio sub la difinitaj kondic^oj lau~la ordono de justicministrio, kaj g^i estas la organo aldifinita de la justicministro
※※ Loko de eduki la studadon limig^as per universitato au~ la egala organo au~ altlernejo

 ロ La agado por okupig^i per okupo de informtraktado bezonata tekniko au~ kono en naturscienco au~ prihoma scienco en japana publika au~ privata entreprenejo lau~ kontrakti japanan g^in

※ Japana publika au~ privata entrepreno estas tio, kio agas entreprenon tau~gan por disvolvig^ado de informtraktada industrio kaj aplikitan al dekreto de justicministrio

 ハ、 La kutimema agado, kion vivkunulo au~ infano vivtenita de alilandano aplikita al 「イ」au~「ロ」 agas

 ニ、 La agado alia ol 「イ」~「ハ」
1. dum kvin jaroj → la alilandano aldifinita aglimon en「イ」kaj「ロ」
2. dum kvin, kvar, tri, du, au~ unu jaroj → la alilandano aldifinita aglimon de 「ハ」
3. dum tri au~unu jaroj,au~ ses monatoj → la alilandano aldifinita agadon por okupig^i per okupo preskribita de alia leg^o
4. ne pli ol jaro (justic ministrio aldifinas al la individua alilandano ) → alilandano aldifinita agadon alian ol 「1」~「3」
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional